1 reputation
1

Erik van Luxzenburg

Wie is Erik van Luxzenburg? Kort samengevat:

Partner van de liefste Pauline en eigenaar van Sophie, onze kat Een echte ADHD & ENFP persoontje Een 1eHulpverlener & kaderinstructeur 1eHulp / Instructeur Eerste Hulp bij het Rode Kruis Apeldoorn Lid van de SIGMA (snel inzetbare groep voor medische assistentie) bij de VRU (veiligheidsregio Utrecht) Lean Management / IT expert Achmea IT in Apeldoorn

Who is Erik van Luxzenburg? A Short summary:

Partner of the sweetest Pauline and owner of Sophie our cat A real ADHD & ENFP person First Aider & First Aid Instructor at the Netherlands Red Cross in Apeldoorn Volunteer at the SIGMA (Rapid Deployable Group for Medical Assistance) at the VRU (Safety Region Utrecht) Lean Management / IT expert Achmea IT in Apeldoorn

Keeping a low profile.

This user hasn't posted... yet.

Badges (1)

Gold
Silver
Bronze 1

Rarest